3 rzeczy, o których warto pamiętać wzorcując manometry

Manometry to istotne narzędzia w przemyśle, służące do precyzyjnego pomiaru ciśnienia. Aby zapewnić ich niezawodność i dokładność, kluczowe jest regularne wzorcowanie. O czym pamiętać?

Częstotliwość wzorcowania

Manometry są narzędziami wykorzystywanymi w różnorodnych gałęziach przemysłu, a ich dokładność ma bezpośredni wpływ na jakość wykonanych prac oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich poprawność pomiarową.

Częstotliwość wzorcowania manometru zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj urządzenia, jego stan techniczny oraz warunki pracy. W przypadku manometrów używanych w trudnych warunkach eksploatacyjnych (wysokie ciśnienia czy temperatury) wzorcowanie powinno być przeprowadzane częściej niż w przypadku narzędzi pracujących w bardziej stabilnych warunkach. Warto również zwrócić uwagę na zalecenia producenta odnośnie częstotliwości wzorcowania, aby zapewnić optymalne działanie manometrów.

Wybór odpowiedniej metody wzorcowania

Wybór odpowiedniej metody wzorcowania zależy przede wszystkim od rodzaju manometru oraz jego zakresu pomiarowego. Jedną z najpopularniejszych metod jest wzorcowanie porównawcze, polegające na porównaniu wskazań badanego manometru z wskazaniami wzorca o znanej i stałej wartości. Inną metodą jest wzorcowanie absolutne, polegającej na wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń generujących ciśnienie o znanej wartości. Wybór odpowiedniej metody wzorcowania pozwala na uzyskanie niezbędnej precyzji pomiarowej oraz zapewnienie prawidłowego działania manometrów.

Dokumentacja i świadectwa wzorcowania

Po przeprowadzeniu wzorcowania należy sporządzić protokół, zawierający informacje na temat badanego manometru, stosowanej metody wzorcowania oraz uzyskanych wyników. Dokumentacja ta jest niezbędna do potwierdzenia prawidłowego przeprowadzenia wzorcowania oraz spełnienia wymagań norm i przepisów.

W przypadku manometrów używanych w szczególnie odpowiedzialnych zastosowaniach (przemysł chemiczny czy energetyczny) konieczne może być również uzyskanie świadectwa wzorcowania – dokumentu, potwierdzającego zgodność manometru z obowiązującymi normami i wymaganiami. Świadectwo wzorcowania może być wystawione przez akredytowane laboratoria wzorcujące lub inne uprawnione jednostki.