Simultorc

Równoległe zamykanie połączeń śrubowych.


Proces dokręcania SIMULTORC ™ wykorzystuje wiele urządzeń HYTORC jednocześnie w trakcie montażu złącz śrubowych.
Skracając czas podczas montażu i demontażu Simultorc pozwala na wykonanie mniejszej liczby etapów, aby wykonać pracę.
System sprawia to, że naprężenia śrub kołnierzy są równe i precyzyjne. Zapraszamy do poznania oferty hydrauliki siłowej oraz połączeń śrubowych.

Zalecenia


ASME PCC-1-2013 (Wytyczne dotyczące montażu połączenia śrubowego kołnierza na granicy ciśnienia) Zastosowanie systemu śrubowego Simultorc ™ jest uznawane przez ASME za preferowaną metodę montażu połączenia kołnierzowego.
ASME PCC-1-2013 (strona 33) stwierdza: „Wykazano, że jednoczesne użycie wielu narzędzi rozmieszczonych równomiernie wokół kołnierza zapewnia równą lub nawet lepszą parzystość dokręcania i równoległe zamykanie w krótszym czasie niż użycie jednego narzędzia w wzór krzyżowy.

Wszechstronność


Simultorc może być używany z wykorzystaniem dowolnych kluczy hydraulicznych HYTORC
Simultorc działa szczególnie dobrze z nakrętkami HYTORC, podkładkami HYTORC i Smart Stud, które są integralnymi elementami naszej filozofii łączenia śrub rozciąganych na złączach kołnierzowych.

12
13
11