Jak dokonać szybkiej i sprawnej weryfikacji wytrzymałości uszczelnień?

Połączenia śrubowe to istotny element wielu konstrukcji, maszyn i urządzeń. Stanowią podstawę ich sprawnego działania oraz są gwarancją bezpieczeństwa ich użytkowania. Po montażu, naprawie czy regeneracji powinno się sprawdzić wytrzymałość śrub i zastosowanych uszczelnień. Jak to zrobić najlepiej?

Nawet jeśli do połączeń śrubowych wykorzystujemy wysokiej jakości narzędzia i akcesoria, należy dokładnie sprawdzić wytrzymałość połączenia i zastosowanych w nim uszczelnień. Najlepiej powierzyć to fachowcom. Korzystanie z serwisu oferującego weryfikację wytrzymałości śrub i uszczelnień to przede wszystkim możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jego pracowników, które są wymagane podczas tego procesu. Bardzo często daje nam to też możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie tego, które uszczelnienie będzie najlepsze w danej sytuacji.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Sprawdzenie mocy połączenia śrubowego to sposób na zagwarantowanie bezpiecznego i wygodnego użytkowania danej maszyny. Jest to niezbędny etap budowy czy regeneracji każdego sprzętu. Wykorzystanie napinacza śrub pozwala na dokładne skalibrowanie obciążenia, jakie będzie działać na śrubę. Awarie połączeń lub poluzowanie nakrętek, ale i zbyt mocne dokręcenie śruby mogą niekorzystnie wpłynąć na całą instalację. Ma to znaczenie również w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze skorodowanymi, pokrytymi rdzą elementami. Takie części są o wiele słabsze i powinno się sprawdzić ich wytrzymałość. Podobne znaczenie ma wykorzystane uszczelnienie, które chroni przed awariami wynikającymi z przeciążeń czy uszkodzeń konstrukcji. Jeśli skręcając urządzenia, meble czy elementy różnych instalacji samodzielnie w domu szukamy najlepszych sposobów jak uszczelnić gwinty w śrubach i wykorzystujemy do tego różne rodzaje pakuł, taśmy i nici uszczelniających, a nawet chemię przemysłową, nie inaczej jest w przypadku większych układów pneumatycznych i siłowych. Tutaj rolę uszczelniacza może spełniać specjalnie dostosowana do tego podkładka.

Podkładka uszczelniająca- jej rola i użytkowanie

Zasadniczo wszędzie tam, gdzie znajdziemy gwint śruby i łączy się on z inną powierzchnią, powinna się przy nim znaleźć podkładka. W zależności od rodzaju gwintu wybieramy różne modele i typy podkładek. Chronią one przed luzami w połączeniach śrubowych i obluzowaniem się nakrętki, ale również przed działaniem cieczy czy ciśnienia podczas pracy maszyny. Im cieńsze uszczelnienie, tym większą siłą można na nie działać. Grubsze uszczelnianie przydaje się tam, gdzie występują niecodzienne kształty. Dzięki stosowaniu właściwych dla danej śruby podkładek przedłużamy też żywotność kluczy hydraulicznych, którymi sprawdzimy ich stan. Dla sprawnego działania układu ważny jest również stan kołnierzy: ich szerokość, położenie i brak zarysowań na powierzchni. Jednak to uszczelnienie spełnia tu najważniejszą funkcję, stąd potrzeba wykorzystania specjalnych narzędzi i kluczy do upewnienia się, że wszystko dokręcone jest na tyle na ile wymaga tego instalacja.