Jak dokonać weryfikacji wytrzymałości uszczelnień?

Niezawodność i trwałość uszczelnień wpływają na bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich stan i wykrywać ewentualne uszkodzenia lub nieszczelności. W tym wpisie przedstawimy dwa sposoby weryfikacji wytrzymałości uszczelnień: test ciśnieniowy i test szczelności.

Test ciśnieniowy

Test ciśnieniowy polega na poddaniu uszczelnienia określonemu ciśnieniu roboczemu lub testowemu i obserwacji jego zachowania. Test pozwala na sprawdzenie, czy uszczelnienie jest w stanie wytrzymać obciążenia, które występują podczas normalnej pracy. Test ciśnieniowy może być wykonany na różne sposoby, w zależności od rodzaju uszczelnienia i medium, które ma być szczelne. Najczęściej stosuje się test ciśnieniowy z wodą, z powietrzem i z olejem. Test polega na napełnieniu systemu odpowiednim medium i podniesieniu ciśnienia do wartości testowej. Następnie obserwuje się, czy nie występują wycieki lub spadki ciśnienia.

Test szczelności

Test szczelności polega na sprawdzeniu, czy uszczelnienie nie przepuszcza żadnego medium pod określonym ciśnieniem. Test ten pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności, które mogą być niewidoczne podczas testu ciśnieniowego. Test szczelności może być wykonany na różne sposoby, w zależności od rodzaju uszczelnienia. Podobnie jak w przypadku testu ciśnieniowego, napełnia się system odpowiednim medium i podnosi się ciśnienie do wartości testowej.

Następnie obserwuje się, czy nie występuje zmiana właściwości medium w zbiorniku lub rurze.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość uszczelnień jest sprężanie połączeń śrubowych. Sprężanie połączeń śrubowych polega na zastosowaniu odpowiedniej siły docisku na uszczelnienie za pomocą śrub lub nakrętek, zapewniając odpowiednie naprężenie uszczelnienia i zapobiegając jego przemieszczaniu się lub odkształcaniu się pod wpływem ciśnienia lub temperatury. Sprężanie połączeń śrubowych wymaga zastosowania specjalnych narzędzi i technik, które zapewniają dokładność i powtarzalność siły docisku. Nieprawidłowe sprężanie połączeń śrubowych może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia lub nieszczelności systemu.