Jak wybrać hydrauliczny klucz dynamometryczny i przygotować go do pracy?

Hydrauliczne klucze dynamometryczne wytwarzają wysoki moment obrotowy dzięki podłączeniu do pompy hydraulicznej. Klucz przydatny jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest dokręcanie śrub z określoną przez producenta  siłą, co ma zagwarantować niemożność ich poluzowania się. Stosowane są w głównie w zakładach przemysłowych do dokręcania ciężkich połączeń śrubowych (kołnierzy, zaworów, turbin, pomp).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze hydraulicznego klucza dynamometrycznego?

Hydrauliczny klucz dynamometryczny z napędem kwadratowym posiada nasadki, które można dowolnie zmieniać, dopasowując do śrub. Z kolei niskoprofilowy klucz stosuje specjalne kasety do śrub, gdzie prześwit wokół nakrętki jest mocno ograniczony, umożliwiając ich dokręcenie. Urządzenia wielofunkcyjne przydają się, gdy praca realizowana jest na różnych połączeniach śrubowych.

Konieczne jest ustalenie minimalnych i maksymalnych momentów obrotowych stosowanych śrub i dobór takiego urządzenia, które zapewni obsługę wszystkich wskazanych parametrów granicznych.

Jeśli urządzenie będzie wykorzystywane długoterminowo i systematycznie, należy wybrać droższe, bardziej rozbudowane i funkcjonalne systemy wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Jak przygotować klucz do pracy?

Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest sprawdzenie, czy pompa hydrauliczna ma wymagane parametry ciśnienia lub źródła prądu. Następnie sprawdza się szczelność i stan fizyczny węży, łączących pompę z urządzeniem oraz wszelkie połączenia hydrauliczne i ich przykręcenie. Obowiązkowo należy sprawdzić kalibrację klucza i wykres wymaganego ciśnienia do momentu obrotowego dla danego urządzenia. Sprawdza się również miernik pompy i jego kalibrację. Każdorazowo przed użyciem urządzenia należy zadbać o przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku pracy.