Jakie środki smarne są wykorzystywane w hydraulice siłowej?

Prawidłowe działanie wszystkich urządzeń hydrauliki siłowej zależy od uzyskania przez stosowany czynnik właściwego ciśnienia i wymuszenia jego przepływu, a także od współdziałania wielu elementów od zasilaczy hydraulicznych, przez zawory aż po siłowniki i silniki. Warto jednak pamiętać o kluczowej roli, jaką pełni czynnik hydrauliczny. Przyjrzyjmy się bliżej jego charakterystyce i roli w smarowaniu całego układu.

 

Dlaczego smarowanie jest konieczne także w urządzeniach hydrauliki siłowej?

Praca każdego urządzenia mechanicznego zawierającego elementy ruchome zależy od skutecznego eliminowania powstającego tarcia i efektywnego pozbywania się towarzyszącego mu ciepła. Jeżeli części nie będą odpowiednio smarowane, ich powierzchnie ulegną szybkiemu zużyciu – powstaną na nich wszelkiego rodzaju rysy, a nawet większe ubytki materiału. W sytuacji, gdy towarzyszyć temu będzie wysoka temperatura, do jakiej zostaną nagrzane, najprawdopodobniej metal przekroczy swoją granicę plastyczności i ulegnie trwałej deformacji. W przypadku hydrauliki siłowej niebezpieczeństwo wycierania się przemieszczających się względem siebie części dotyczy cylindrów hydraulicznych i tłoków, a także silników hydraulicznych.

Czynnik hydrauliczny jako środek smarny

W układach hydraulicznych nie ma możliwości dodatkowego smarowania elementów ruchomych, funkcję tę musi więc pełnić wykorzystywany czynnik. Stawia to przed nim wysokie wymagania, ponieważ z jednej strony powinien dość swobodnie przemieszczać się w instalacji, z drugiej musi gwarantować uzyskiwanie lepkości, jaka umożliwi przyleganie do smarowanych powierzchni i tworzenie na nich trwałego filmu olejowego. Ze względu na odgrywaną przez czynnik hydrauliczny rolę środka smarnego powinien on być poddawany systematycznej filtracji, która pozwoli na pozbywanie się zanieczyszczeń – dostającej się do układu wody, drobin metalu, a także związków powstających w efekcie przegrzania. Dla uzyskania optymalnych efektów do czynnika wprowadzane są dodatki przeciwzużyciowe oraz przeciwzatarciowe.