Podstawowe rodzaje i kategorie połączeń śrubowych

Połączenia śrubowe to najbardziej uniwersalny, a zarazem elastyczny sposób łączenia elementów, ponieważ gwarantuje nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także pozwala na szybki demontaż bez konieczności ingerencji w strukturę materiału. W zależności od charakterystyki planowanych obciążeń złącza muszą być jednak wykonywane w odpowiedni sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o moment dokręcający oraz utrzymywanie nakrętki we właściwym położeniu. Do obsługi połączeń śrubowych pracujących przy dużych obciążeniach.

najczęściej stosuje się specjalne klucze dynamometryczne – przy dużych siłach także hydrauliczne lub pneumatyczne. Przekonajmy się, jakie są podstawowe rodzaje i kategorie wykorzystywanych połączeń.

Rodzaje połączeń śrubowych

Połączenia śrubowe można dzielić na różne rodzaje w zależności od wzajemnej pozycji łączonych elementów na zakładkowe i czołowe. Przy połączeniach zakładkowych powierzchnie dolegają do siebie, zachodząc wzajemnie na obszar łączenia. Poza połączeniem bezpośrednim możliwe jest też wykonania połączenia pośredniego, tzw. nakładkowego – w takim przypadku części stykają się krawędziami, a po obu stronach strefy łączenia umieszczone są dodatkowe płaskie elementy. Śruby przechodzą więc zarówno przez nakładkę, jak i łączoną część, która przejmuje powstające obciążenia. W przypadku połączeń doczołowych elementy są łączone za pośrednictwem dwóch elementów węzłowych spojonych z ich konstrukcją np. jako jeden odlew lub zespawanych oraz ustawionych równolegle do siebie.

Kategorie połączeń śrubowych

Połączenia śrubowe są też dzielone z uwagi na swoje zachowanie pod obciążeniem. W przypadku połączeń zakładkowych mogą być zastosowane połączenia dociskowe (kategoria A), cierne sprężone, odporne na poślizg w stanie granicznym użytkowalności (kategoria B), a także cierne sprężone, odporne na poślizg w stanie granicznym nośności (kategoria C). Dla połączeń doczołowych możliwe jest połączenie niesprężane (kategoria D) lub sprężane (kategoria E). Na parametry połączenia wpływają również klasa śrub oraz cechy materiału.