Wzorcowanie manometrów vs. regulacja manometrów – jaka jest różnica?

Manometry to niezbędne przyrządy pomiarowe, które wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle, gdzie konieczne jest kontrolowanie ciśnienia gazu i cieczy w instalacjach. Wykorzystywany jest w warsztatach samochodowych do pomiaru ciśnienia powietrza w oponach czy w hydraulice siłowej. Ze względu na obciążenia mechaniczne, termiczne, upływ czasu i eksploatację, manometry należy regulować i poddawać wzorcowaniu.

Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie wymagane jest przez normy i dyrektywny, m.in. PN-EN ISO 10012:2004 – wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Proces ten polega na określeniu stopnia odchylenia wskazywanych przez przyrząd wartości wykonywanych pomiarów od tych, jakie wskazuje przyrząd uznany za wzorzec, wykazujący się większą dokładnością niż badany manometr. Kalibracja nie wiąże się z żadną techniczną ingerencją w mechanizm przyrządu.

Wzorcowanie manometrów może być przeprowadzone jedynie przez certyfikowany serwis, który poświadcza wyniki kalibracji wydając świadectwo wzorcowania manometru. Świadectwo to potwierdza, że wskazany przyrząd spełnia warunki wymagane przez producenta. Wzorcowanie powinno się wykonywać co roku lub co 2 lata, w zależności od klasy dokładności, które określają dopuszczalny poziom błędu.

Regulacja manometru – na czym polega?

Regulacja manometru oznacza techniczną ingerencję w mechanizm pomiarowy oraz ustawienie lub wyrównanie manometru w taki sposób, aby odchylenie pomiarowe było jak najmniejsze. Regulację można również przeprowadzić dla rzędu wielkości pomiarów i wyregulowanie ich, aby nie przekraczały granic określonego błędu. Proces regulacji wymaga interwencji w mechanizm pomiarowy i jest wykonywany wtedy, gdy zachodzi taka konieczność, np. przy zamontowaniu nowej tarczy lub zmianie ustawień wskazówek.