Zasadnicze różnice między kluczem hydraulicznym a pneumatycznym

Opisując temat, jakim są różnice pomiędzy tymi dwoma typami kluczy, należy przede wszystkim zająć się ich charakterystyką. Otóż klucze hydrauliczne to urządzenia oparte na działaniu napędów hydraulicznych, czyli takich, gdzie cała energia mechaniczna przekazywana jest przy pomocy cieczy z punktu jej wytworzenia do punktu docelowego.

Cieczą tą jest zwykle specjalna emulsja olejowo-wodna, a cała zasada działania tych urządzeń oparta jest o zjawiska fizyczne zawarte w prawie Pascala. Napęd hydrauliczny w kluczach może przyjąć formę hydrostatyczną lub też hydrokinetyczną. Są to narzędzia, które wytrzymują ogromne obciążenia przy niewielkim nakładzie sił i mają bardzo szerokie zastosowanie w przeróżnych branżach przemysłowych. Klucze pneumatyczne z kolei to urządzenia, których działanie oparte jest zwykle o silniki, których czynnikiem napędzającym jest powietrze lub innego rodzaju gaz. Czynnik ten przemienia energię w ruch obrotowy bądź też liniowy. Oczywiście do prawidłowego działania urządzeń takich jak klucze, których działanie oparte jest na pneumatyce, niezbędna nam będzie również sprężarka. W kontekście zastosowań kluczy pneumatycznych należy wspomnieć, iż są to urządzenia, które służą nam do bardzo dokładnego przykręcania czy też odkręcania śrub bez konieczności przykładania do tego praktycznie żadnej siły z naszej strony.

Co różni klucze hydrauliczne od pneumatycznych?

Kiedy wiemy, czym charakteryzują się klucze czy też urządzenia hydrauliczne oraz pneumatyczne, możemy przystąpić do spraw związanych z ich różnicami. Otóż pierwszą różnicą w obu tych urządzeniach jest niewątpliwie czynnik napędzający, ponieważ w układach hydraulicznych jest to ciecz, zaś w pneumatycznych powietrze atmosferyczne lub innego typu gaz. W przypadku kluczy pneumatycznych również niezbędne jest stosowanie dodatkowych maszyn takich jak sprężarki, podczas gdy przy stosowaniu kluczy hydraulicznych nie ma takiej konieczności. Oprócz tego klucze hydrauliczne posiadają dużo większą siłę roboczą, dlatego też można je wykorzystywać do dużo trudniejszych prac.